Alebäckasjön

Alebäckasjön. Foto: Länsstyrelsen

Sjö och strandkärr

Sjön med omgivande våtmarker ingår i en grupp våtmarker i grusmarksmiljö. Breda zoner av vattenytan täcks av gul och vit näckros. Runt sjön finns ett strandkärr med bland annat säv och kaveldun.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Alebäckasjöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning
  • gräva upp, plocka eller bryta buskar, kvistar, örter, mossor eller lavar
  • göra upp eld
  • tälta eller uppställa husvagn.

Fakta

Bildat: 1970
Areal: 1 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Alebäckasjön ligger ca 1,5 km OSO om Dala kyrka, väster om väg 48 mellan Skövde och Tidaholm. Parkering saknas.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.