Torstjärnskogen

Torstjärnskogen. Foto: Mattias Lindholm, Pro Natura.
Naturreservatet ligger ca 4 km öster om Bäckefors, på en landtunga mellan sjöarna Torstjärnet och Hivattnet.

Det är en gammelskog med stort inslag av tall och lövträd. Naturreservatet är litet, men här finns ändå många arter som man nästan bara hittar i skogar som får sköta sig själva. Här finns t.ex. aspgelélav, långflikmossa och vätteros.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Torstjärnskogen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • utplantera främmande växt- eller djurart,
  • gräva upp, plocka eller insamla torv, djur, växter eller växtdelar. Bär och svamp får dock plockas för husbehov.  

Fakta

Bildat: 2012
Areal: 2,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Bengtsfors  


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Det är långt till närmaste bilväg och det finns ingen stig. Du får själv leta dig fram med hjälp av karta och kompass.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Hackmärken efter tretåig hackspett. Foto: Mattias Lindholm, Pro Natura.
Hackmärken efter tretåig hackspett i naturreservatet. Foto: Mattias Lindholm, Pro Natura.