Buterud

Blommande blåsippor i Buterudsreservatet. Foto: Lennart Olsson
Från akvedukten i Håverud kan man vandra genom  ramslöksdoftande lövskogar över tall- och ekbevuxna bergsryggar upp mot Buteruds naturreservat. Här har man en magnifik utsikt över Åklången och Dalslands Kanal. I reservatet finns också en rad intressanta växt- och fågelarter.

I Buterudsreservat finns kanske den rikaste förekomsten av idegran i Sveriges inland.  Överallt ser man idegranar i de lövrika skogarna. Här finns också den sällsynta ärtvickern som för övrigt bara förekommer på ett fåtal lokaler i Sverige. Vid Glyckshults gård har de gamla ekhagarna och ängsmarkerna restaurerats. Här blommar rikligt med  orkideer som Sankt Pers nycklar och tvåblad.

Den fågelintresserade kanske har mest utbyte av området en tidig vårmorgon då de flesta av Sveriges hackspettsarter kan höras. Spillkråka och mindre hackspett är vanliga medan gråspetten hörs då och då. Den vitryggige hackspetten har tidigare häckat här och har setts tillfälligt även under senare år.

Reservatet är långsträckt och terrängen kuperad och nås bäst med stig från Håverud eller via kanot i Dalslands Kanal.  I själva verket utgörs området av två reservat där den sydligaste delen kallas ”Ramslökedalens naturreservat”

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Buterud men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för uttransport av älg med hjälp av terrängfordon;
  • ställa upp husvagn/husbil eller tälta;
  • elda på annan plats än iordningställd lägerplats;
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvamp;
  • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och stigar.

Fakta

Bildat: 2008
Areal: ca 141 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors, Mellerud

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet börjar vid  landsvägsbron över Dalslands Kanal vid Håverud.

 

 

St Pers nycklar. Foto: Ulf Wiktander
St Pers nycklar. Foto: Ulf Wiktander.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.