Baldersnäs

 Parasollholmen. Foto: T. Carlén.

Herrgårdsmiljö

Baldersnäs är ett exotiskt inslag i det dalsländska landskapet och idag ett omtyckt utflyktsmål. Den vackra herrgårdsmiljön, belägen på en halvö i Laxsjön, har anor från 1700-talet.

Det var järnhanteringen i Dalsland som skapade det ekonomiska underlaget för Baldersnäs. Den som mer än någon annan präglat området är Carl Fredrik Waern, som under sin tid rationaliserade och utvidgade jordbruket samtidigt som han anlade parken i s.k. engelsk stil. Han skapade det förnämsta exemplet i Sverige på denna trädgårdskonst och parken vann internationell ryktbarhet. Sedan 1975 är Baldersnäs i allmän ägo och halvön är naturreservat.

Idag återstår endast rester av den storslagna parkanläggningen, som hade över 240 främmande trädslag, tusentals exotiska växter, broar, promenadstigar och paviljonger. Weymouthtall, avenbok och blodbok är några av de inplanterade träd som fortfarande finns kvar.

På Baldersnäs bedrivs fortfarande jordbruk och här finns en av norra Dalslands största mjölkdjursbesättningar. Med hjälp av de betande djuren hålls landskapet öppet.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Baldersnäs men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor, gräva upp växter och bryta kvistar
  • störa djurlivet
  • framföra motorfordon annat än till och från parkeringsplatser
  • parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser,
  • tälta
  • ställa upp husvagn
  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld annat än i särskilt iordningställda eldstäder
  • rida annat än på jordbruksmark

Fakta

Bildat: 1975
Areal: Cirka 103 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Strax norr om Dals Långed tar man av mot nordost mot Ekebol - Kättilsbo. Mindre väg leder från Ekebol till Baldersnäs.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.