Bräcke ängar

I Bräcke ängar finns slåtterängar och lövängar med samma utseende som för mer än hundra år sedan. Reservatet är ett populärt utflyktsmål särskilt under vår och sommar.

Här kan man avnjuta sin picknickkorg under hamlade träd omgiven av ett ålderdomligt odlingslandskap. Har man tur kan man få höra trumgräshoppan spela eller se  den vitryggige hackspetten skymta förbi.

Sedan den traditionella skötseln återupptogs under 70-talet har  en rad växter och djur bundna till slåtterängarna återkommit. Bland orkidéerna märks Sankt Pers nycklar, brudsporre och den väldoftande nattviolen. Den hotade fältgentianan finns nu i relativt stora bestånd. I Bräcke ängar är det den senblommande varianten som dominerar, men ett fåtal tidigblommande exemplar förekommer också. Under sensommaren lyser delar av ängarna blåa av gentianan.

En annan art som gynnats av den återupptagna slåttern är trumgräshoppan. Hannarnas spelflygning kan ses under varma och soliga dagar i slutet av augusti eller början av september.  Det är det smattrande läte under flygningen som gett arten dess namn.  Lätet och de orangeröda bakvingarna gör de lätt att känna igen arten.

Sedan utvidgningen av reservatet 2008 ingår också lövrika skogar och ungskogar kring Bräcke ängar i reservatet. Här skapas nu ytterligare lövrika miljöer för den vitryggiga hackspetten och en rad andra arter som trivs i lövskogar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Bräcke ängar och lövskogar men tänk på att det inte är tillåtet att

  • Framföra motordrivet fordon annat än på allmänna vägar.
  • Göra upp eld.
  • Plocka eller gräva upp växter eller insamla svamp, lav eller mossa, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande växter.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Bryta loss, knacka sönder eller föra bort sten från naturreservatet.
  • Anordna läger, orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll.
  • Plantera in växt- eller djurart

Fakta

Bildat: 1975 och utökat 2008 till Bräcke ängar och lövskogar
Areal: 108 hekatar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

En stor del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet nås från stora landsvägen mellan Åmål och Bengtsforts via en tillfartsväg strax Ö om Edsleskogs kyrka.

Naturreservatsbroschyr

 

Trumgräshoppa. Foto: Jennie Niesel.
Trumgräshoppa. Foto: Jennie Niesel.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.