Östra och Västra Fågelön

Östra och Västra Fågelön. Foto: Anders Stagen.
Fåglarnas skär

Naturreservatet Östra och Västra Fågelön är två små skär som sticker upp bara någon meter ur Vänerns vatten norr om Blombergs hamn, sydväst om Kinnekulle.

Redan 1923 skyddades skären som naturminne för sitt rika fågelliv. Fågellivet är rikt än idag och skären är viktiga som häckningsplats för måsar, tärnor och vadare. Fåglarna väljer att lägga sina bon på skären för att få vara ifred för boplundrare som räven. Även människor kan störa och därför råder förbud att landstiga under häckningstiden.

Föreskrifter för allmänheten

I naturreservatet Östra och Västra Fågelön är det inte tillåtet att

  • färdas eller uppehålla sig inom de områden som angivits på bifogad karta under tiden 1 april – 31 juli (fågelskydd),
  • ta bort eller elda befintlig död ved,
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
    • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 12 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

Naturreservatet Östra och Västra Fågelön ingår i Europeiska Unionens nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

Mer om Östra och Västra Fågelön

Mer om Kinnekulle

Folder med översiktskarta