Förslag till nya naturreservat

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • ett utkast till skötselplan
  • kartor.

För mer information om ett förslag, kontakta ansvarig handläggare. Vem som är handläggare står i förslaget till respektive reservat nedan.

Nolgården Näs, Falköpings kommun

Förslag till utökning av naturreservatet. Yttrande ska vara vara hos Länsstyrelsen senast den 10 april 2017.

Djupasjön, Tidaholms kommun

Förslag till bildande av naturreservat. Yttrande ska vara hos Länsstyrelsen senast den 20 mars 2017.

Skår i Ale kommun

Förslag till bildande av naturreservatet Skår i Ale kommun Yttrande ska vara hos Länsstyrelsen senast den 27 februari 2017.

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.