Förslag till nya naturreservat 

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • ett utkast till skötselplan
  • kartor.

För mer information om ett förslag, kontakta ansvarig handläggare.

Aktuella remisser

Naturreservatet Baremosse i Tidaholms kommun

Förslag till beslut

Synpunkter lämnas senast den 10 november till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturvårdsenheten
542 85 Mariestad

Kontakt: Henrik Roos, 010-224 51 81

Naturreservatet Näsaviken i Töreboda kommun

Förslag till beslut

Synpunkter lämnas senast den 10 november till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturvårdsenheten
542 85 Mariestad

Kontakt: Henrik Roos, 010-224 51 81

Naturreservatet Årbolsfjället i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Synpunkter lämnas senast den 20 oktober till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturvårdsenheten
462 28 Vänersborg

Kontakt: Tord Wennerblom, 010-224 54 55

Kontakta oss

Naturvårdsenheten
natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00