Förslag till nya naturreservat 

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • ett utkast till skötselplan
  • kartor

Sunninge sund - Sundsvik i Uddevalla kommun

Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområdet Sunninge sund - Sundsvik i Uddevalla kommun. Eventuella yttranden senast 1 februari 2016.

Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområdet Sunninge sund - Sundsvik i Uddevalla kommun

Beslutskarta

Översiktskarta

Sakägarförteckning

Ruderskogen, Tibro kommun

Förslag till beslut om utökning och reviderade föreskrifter för naturreservatet Ruderskogen i Tibro kommun. Eventuella yttranden över förslaget ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 30 december 2015.

 Förslag till utökning och reviderade föreskrifter för naturreservatet Ruderskogen

 Översiktskarta

 Beslutskarta

Myrhulta mosee

Förslag till beslut om utökning av naturreservatet Myrhulta mosse. Eventuella yttranden över förslaget ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 4 december 2015.

Förslag till beslut om utökning av naturreservatet Myrhulta mosse i Töreboda och Karlsborgs kommuner 

Svartedalens natur- och friluftsområde

Förslag till beslut om ändring i naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsområde. Eventuella yttranden över förslaget ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 10 november 2015.

Förslag till beslut om ändring i naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsområde i Kungälvs, Stenungsunds och Lilla Edets kommuner

Beslutskarta - förslag om ändring i Svartedalens natur- och friluftsområde

 

För mer information om ett förslag, kontakta ansvarig handläggare.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Vi har övergått till digital dokumenthantering

Glad kille

Vi har övergått till digital dokumenthantering. Läs vad det innebär för dig.