Förslag till nya naturreservat

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • ett utkast till skötselplan
  • kartor.

För mer information om ett förslag, kontakta ansvarig handläggare. Vem som är handläggare står i förslaget till respektive reservat nedan.

Lugnås kvarnstensgruvor, Mariestads kommun

Yttranden ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2016.

Förslag till bildande av naturreservatet Lugnås kvarnstensgruvor

Risvedens vildmark, Ale kommun

Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 juli 2016.

Förslag till bildande av naturreservatet Risvedens vildmark

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.