Förslag till nya naturreservat 

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • ett utkast till skötselplan
  • kartor.

För mer information om ett förslag, kontakta ansvarig handläggare.

Aktuella remisser

Förslag till naturreservatet Forsbo i Melleruds kommun

Förslag till beslut

Synpunkter lämnas senast den 1 juli 2015 till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Naturavdelningen
403 40  Göteborg

Kontakt: Lennart Olsson, 010-2245450.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Vi har övergått till digital dokumenthantering

Glad kille

Vi har övergått till digital dokumenthantering. Läs vad det innebär för dig.