Förslag till nya naturreservat

Innan Länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett nytt naturreservat skrivs ett förslag till beslut.

Länsstyrelsen skickar förslaget på remiss till sakägare (till exempel markägare), berörd kommun, Skogsstyrelsen och intresseorganisationer. Förslaget till beslut ska bland annat innehålla:

  • en beskrivning av områdets naturförhållanden, olika naturtyper och särskilt skyddsvärda arter
  • skälen till att bilda naturreservat
  • förslag på föreskrifter
  • ett utkast till skötselplan
  • kartor

Risvedens vildmark, Ale kommun

Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 juli 2016.

Förslag till bildande av naturreservatet Risvedens vildmark

Iglekärr, Ale kommun

Eventuella yttrande ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 15 juni 2016.

Förslag till bildande av naturreservatet Iglekärr

 

Tråkärrsslätt i Göteborgs kommun 

Förslag till bildande av naturreservatet Tråkärrsslätt i Göteborgs kommun. Eventuella yttranden ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 12 maj 2016.

Förslag till naturreservatet Tråkärrsslätt i Göteborgs kommun

Utökning av naturreservatet Änggårdsbergen, Göteborgs Stad

Förslag till beslut om utökning av naturreservatet Änggårdsbergen i Göteborgs Stad. Eventuella yttranden ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 maj 2016.

Förslag till utökning av naturreservatet Änggårdsbergen i Göteborgs Stad

Färdsleskogen, Ale kommun

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Färdsleskogen i Ale kommun. Eventuella yttranden ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 29 april 2016.

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Färdsleskogen i Ale kommun

Sunninge sund - Sundsvik i Uddevalla kommun

Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområdet Sunninge sund - Sundsvik i Uddevalla kommun. Eventuella yttranden senast 1 februari 2016.

Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområdet Sunninge sund - Sundsvik i Uddevalla kommun

Beslutskarta

Översiktskarta

Sakägarförteckning

 

För mer information om ett förslag, kontakta ansvarig handläggare.

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på 15 mb och mer till Länsstyrelsen.