Rapporter om naturvård 

Länsstyrelsen har producerat ett stort antal rapporter om naturvård. Här finns förteckningar över rapporter som tryckts före 2002. En del av dessa finns fortfarande kvar att beställa andra finns inscannade och kan laddas. Rapporter utgivna efter 2002 hittar du under publikationer.

De tryckta rapporterna kostar 50 kr (om inget annat framgår av förteckningarna nedan) och kan beställas. Se kontaktruta till höger.

Rapporter från Länsstyrelsen Göteborgs och Bohus län

Naturinventeringar (1976-1991)
Miljövårdsrapporter (1991-1993)
Publikationer från Miljöavdelningen (1994-1997)
I vissa av rapporterna finns inget kartmaterial. Kartmaterial finns i Informationskartan

Rapporter från Länsstyrelsen Älvsborgs län

Rapporter från Miljö- och planenheten (1975-1997)
Meddelanden från Miljö- och planenheten (1994-1997) 

Rapporter från Länsstyrelsen Skaraborgs län

Rapporter från Mark/Miljöavdelningen  (1979-1984)
Meddelanden från Mark/Miljöavdelningen (1973-1997) 

Rapporter från Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Rapporter om Naturvård utgivna 1998-2001.

Rapporter utgivna efter 2002 hittar du under publikationer

Kontakta oss

Naturvårdsenheten
natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00