Rovdjur 

Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Har du sett varg och lodjur, eller spår av dem? I så fall är det viktigt att du rapporterar in det till oss. Dina iakttagelser är betydelsefulla. Rapportera snabbt, så är chanserna större att vi kan följa upp det. Ring direkt till våra spårare eller rapportera på www.skandobs.se eller www.o.rovobs.se.

Har du som djurägare dödat ett rovdjur för att skydda dina tamdjur? Ring då omedelbart 010–224 50 90. Du kommer då att kopplas till SOS Alarm. Meddela att du dödat ett rovdjur samt ditt namn och telefonnummer. Du ska också tala om var det döda rovdjuret finns; i vilken kommun samt närmare preciserad plats. Djuret ska täckas över och området ska sedan lämnas orört. Du blir kontaktad av Länsstyrelsen som kommer ut i fält och besiktigar platsen.  

Vill du veta när det finns rovdjur nära dig? Du som är tamdjursägare kan anmäla dig till vår beredskapslista. Länsstyrelsens besiktningsmän skickar då ett meddelande när det finns rovdjur i din närhet.

Läs mer om rovdjursobservationer.

Remiss av förvaltningsplan för rovdjur i Västra Götalands län

Länsstyrelsen har skickat förslag till "Förvaltningsplan för varg, lodjur och kungsörn i Västra Götalands län 2014-2018" på remiss. Synpunkterna ska ha kommit till Länsstyrelsen senast den 3 augusti 2014, gärna per e-post till adressen natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Remiss förvaltningsplan för rovdjur

 

Rapportera rovdjursobservation

Rapportera rovdjursobservationer på rovobs.se

Rovdjursarbete i Västra Götaland