Viltförvaltningsdelegationen 

Viltförvaltningsdelegationen fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning.

Regeringen har beslutat om ny ansvarsfördelning i rovdjurspolitiken som innebär ökat regionalt ansvar med lokalt inflytande.

Länsstyrelsen har fått ett utvidgat ansvar och har utsett en viltförvaltningsdelegation med representanter från olika intressegrupper: naturvård, näringsliv och turism, friluftsliv, jakt, fiske, skog och jordbruksmark. Delegationen ersätter viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen. Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen beslutar om övergripande riktliner för

  • viltförvaltningen inom länet
  • skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna 
  • licensjakt och skyddsjakt inom länet
  • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Delegationen prövar också frågor om godkännande av

  • förslag till miniminivåer för förekomst av lo i länet samt inriktning när det gäller förekomst av varg.
  • rovdjursförvaltningsplan för länet.

Ledamöter (L) och ersättare (E)

 

Namn Representerar
L: Johnny Nilsson Västra Götalandsregionen
E: Vakant - särskilt beslut kommer senare. Västra Götalandsregionen
 
L: Bertil Jonsson Västra Götalandsregionen
E: Maj Steen Västra Götalandsregionen
 
L: Marianne Bonnevier Västra Götalandsregionen
E: Eli Niklaus Västra Götalandsregionen
 
L: Ann Ohlsson Västra Götalandsregionen
E: Kerstin Hermansson Västra Götalandsregionen
 
L: Kjell Eliasson Västra Götalandsregionen
E: Clarence Holgersson Västra Götalandsregionen
 
L: Katarina Jonasson Polismyndigheten
E: Anders Blomgren Polismyndigheten
 
L: Göte Johansson Jägareförbunden i Västra Götaland
E: Mikael Olsson Jägarnas Riksförbund
 
L: Mikael Hake SNF, Rovdjursföreningen, Ornitologiska föreningen, Fältbiologerna
E: Ingegerd Borg-Saviharju SNF, Rovdjursföreningen, Ornitologiska föreningen, Fälbiologerna
 
L: Anna Eriksson Friluftsfrämjandet
E: Oskar Johansson Orienteringsförbundet
 
L: Eleonore Marcusson LRF
E: Marianne Carlsson Fåravelsföreningarna
 
L: Johan Lind Företagarna Västra Götaland
E: Börje Ericsson STF Dalsland
 
L: Katarina Johnsson Skogsintresset
E: Joakim Källman Skogsintresset
 
L: Konny Gustafsson Sveriges Fiskares Riksförbund
E: Bertil Adolfsson Sveriges Fiskares Riksförbund

Kontakta oss

Anita Bergstedt
010-2245460
Naturvårdsenheten
natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00