Viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning.
Diverse viltförvaltningsdokument

Regeringen har beslutat om en ny ansvarsfördelning i rovdjurspolitiken som innebär ett ökat regionalt ansvar med lokalt inflytande. Länsstyrelsen har fått ett utvidgat ansvar och utser en viltförvaltningsdelegation med representanter från olika intressegrupper:

 • naturvård
 • näringsliv och turism
 • friluftsliv
 • jakt
 • fiske
 • skog
 • jordbruksmark.

Delegationen ersätter viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen. Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för

 • viltförvaltningen inom länet
 • skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna 
 • licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Delegationen hanterar bland annat frågor om

 • miniminivåer för förekomst av lo i länet samt inriktning när det gäller förekomst av varg  
 • rovdjursförvaltningsplan för länet.

Ledamöter (L) och ersättare (E)

Ordförande: Lisbeth Schultze, tf landshövding. lisbeth.schultze@lansstyrelsen.se

E: Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör, lisbeth.schultze@lansstyrelsen.se  

L: Morgan Andersson (S), Jörlanda, hoffby@telia.com

E: Ulf Augustsson (S), Trollhättan, uta@telia.com

L: Bertil Jonsson (M), Lidköping, bertil.jonsson@lidkoping.se

E: Maj Steen (M), Borås, steen.emeskey@swipnet.se

L: Marianne Bonnevier (MP), Lidköping, mariannebonnevier@hotmail.com

E: Eli Niklaus (MP), Hunnebostrand, eli.niklaus@gmail.com  

L: Ann Ohlsson (FP), Tibro, ann-o@telia.com

E: Kent Folkesson (C), Lidköping, kent.folkesson@centerpartiet.se

L: Kjell Eliasson (V), Äspered, 033104060@telia.com

E: Clarence Holgersson (KD), Hällevadsholm, holgersson@outlook.com

L: Anders Blomgren, Polismyndigheten, anders.blomgren@polisen.se

E: Anders Jansson Polismyndigheten, anders.jansson@polisen.se

L: Göte Johansson, jakt- och viltvårdsintresset, Dals Långed, ekebol@telia.com

E: Mikael Olsson, jakt- och viltvårdsintresset, Uddevalla, jagaremicke@hotmail.com  

L: Ingegärd Borg Saviharju, naturvårdsintresset, Ulricehamn, ibosav@msn.com

E: Rolf Edvardsson, naturvårdsintresset, Skövde, rolf.edvardsson@telia.com

L: Anna Eriksson, friluftsintresset, Örby, eriksson.m.anna@gmail.com

E: Oskar Johansson, friluftsintresset, Brastad, oskarjohansson@telia.com  

L: Ronny Johansson, ägare och brukare av jordbruksmark, Olofstorp

E: Marianne Carlsson, ägare och brukare av jordbruksmark, Ucklum, bohuslamm@telia.com  

L: Börje Eriksson, lokalt näringsliv och turism, Brålanda, ma80em82@telia.com

E: vakant 

L: Katarina Johnsson, skogsnäringen, Dals Långed, kjohnsson@live.se

E: Joakim Källman, skogsnäringen, Herrljunga, joakim.kallman@svenskakyrkan.se  

L: Conny Gustafsson, yrkesfisket, Vänersnäs, yvonne-gustafsson55@hotmail.com

E: Bertil Adolfsson, yrkesfisket, Öckerö, bead@nimbuskyrkan.com