Viltförvaltningsdelegationen 

Viltförvaltningsdelegationen fattar beslut i strategiska och övergripande frågor för länets viltförvaltning.

Regeringen har beslutat om ny ansvarsfördelning i rovdjurspolitiken som innebär ökat regionalt ansvar med lokalt inflytande.

Länsstyrelsen har fått ett utvidgat ansvar och har utsett en viltförvaltningsdelegation med representanter från olika intressegrupper: naturvård, näringsliv och turism, friluftsliv, jakt, fiske, skog och jordbruksmark. Delegationen ersätter viltvårdsnämnden och rovdjursgruppen. Landshövdingen är ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Delegationen beslutar om övergripande riktliner för

  • viltförvaltningen inom länet
  • skötsel av älgstammen och i förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna 
  • licensjakt och skyddsjakt inom länet
  • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen (2001:724).

Delegationen prövar också frågor om godkännande av

  • förslag till miniminivåer för förekomst av lo i länet samt inriktning när det gäller förekomst av varg.
  • rovdjursförvaltningsplan för länet.

Ledamöter (L) och ersättare (E)

Ordförande: Lars Bäckström, Landshövding. lars.backstrom@lansstyrelsen.se

E: Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör, lisbeth.schultze@lansstyrelsen.se  

L: Vakant. Ledamoten flyttat från länet, ingen ny föreslagen.

E: Morgan Andersson (S), Jörlanda, hoffby@telia.com  

L: Bertil Jonsson (M), Lidköping, bertil.jonsson@moderat.se

E: Maj Steen (M), Borås, maj.steen@tele2.se  

L: Marianne Bonnevier (MP), Lidköping, mariannebonnevier@hotmail.com

E: Eli Niklaus (MP), Hunnebostrand, eli.niklaus@gmail.com  

L: Ann Ohlsson (FP), Tibro, ann-o@telia.com

E: Kerstin Hermansson (C), Seglora, kerstin.hermansson@centerpartiet.se  

L: Kjell Eliasson (V), Äspered, 033104060@telia.com

E: Clarence Holgersson (KD), Hällevadsholm, clarence.holgersson@kristdemokraterna.se  

L: Katarina Jonasson, Polismyndigheten, katarina.jonasson@polisen.se

E: Anders Blomgren, Polismyndigheten, anders.blomgren@polisen.se  

L: Göte Johansson, jakt- och viltvårdsintresset, Dals Långed, ekebol@telia.com

E: Mikael Olsson, jakt- och viltvårdsintresset, Uddevalla, jagaremicke@hotmail.com  

L: Vakant. Ledamoten avsagt sig uppdraget, ingen ny föreslagen. 

E: Ingegärd Borg Saviharju, naturvårdsintresset, Ulricehamn, ibosav@msn.com  

L: Anna Eriksson, friluftsintresset, Örby, eriksson.m.anna@gmail.com

E: Oskar Johansson, friluftsintresset, Brastad, oskarjohansson@telia.com  

L: Eleonore Marcusson, ägare och brukare av jordbruksmark, Uddevalla, eleonore.marcusson@lrf.se . Flyttat från länet. Ronny Johansson deltar i stället för Eleonore.

E: Marianne Carlsson, ägare och brukare av jordbruksmark, Ucklum, bohuslamm@telia.com  

L: Johan Lind, lokalt näringsliv och turism, Ulricehamn, johan.lind@hokerumbygg.se

E: Börje Eriksson, lokalt näringsliv och turism, Brålanda, ma80em82@telia.com  

L: Katarina Johnsson, skogsnäringen, S Eke, Dals Långed, kjohnsson@live.se

E: Joakim Källman, skogsnäringen, Skara, joakim.kallman@svenskakyrkan.se  

L: Konny Gustafsson, yrkesfisket, Vänersnäs, yvonne-gustafsson55@hotmail.com

E: Bertil Adolfsson, yrkesfisket, Öckerö, bead@nimbuskyrkan.com

Kontakta oss

Anita Bergstedt
010-2245460
Naturavdelningen
natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00