Jakt och vilt

Foto: Fotoakuten.se

Vi informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.

Allt vilt är fredat

Allt vilt är fredat men får jagas i enlighet med jaktlagen (SFS 1987:259). I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som tillhör fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De kallas statens vilt.

Viltskador och förvaltning

Vi handlägger ärenden som skyddsjakt och skador orsakade av viltarter som inte får jagas, till exempel rovdjur, säl och vissa fågelarter. I dessa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för de skador som arten orsakat. Vi inventerar och förvaltar de stora rovdjuren i länet och utser jakttillsynsmän.

 Naturvårdsverket om varg, vilt och jakt