Tömningsstationer för fritidsbåtars toalettavfall

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i havet, sjöar och vattendrag. Genom att tömma toalettavfallet på en tömningsstation hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten samt minskar risken för hälsomässiga problem.

Läs mer om förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar på Transportstyrelsens webbplats.

Så påverkas vattnet

Toalettavfall innehåller bland annat fosfor och kväve, ämnen som bidrar till övergödning av våra vatten. Dessutom kan bakterier spridas via avfallet, till exempel E-colibakterien som kan ge olika infektioner. Barn är särskilt utsatta för smitta eftersom de sväljer mer vatten när de badar.

Hitta stationer i ditt område

I hamnar längs Västkusten och kring Vänern finns sugtömningsstationer där du kan tömma din latrintank. På Transportstyrelsens webbplats finns en karta över sugtömningsstationerna i hela Sverige.

Hitta sugtömningsstationer.