Tömningsstationer för fritidsbåtars toalettavfall

Sedan 1 april i år finns en lag som förbjuder att man släpper ut toalettavfall från fritidsbåtar i havet, sjöar samt vattendrag. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten samt minskar risken för hälsomässiga problem.

Ny lag

Förbudet, som införts av Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen, omfattar svenskt sjöterritorium i sin helhet och gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta. För mer information om lagen gå in på Transportstyrelsens hemsida.

Så påverkas vattnet

Toalettavfall innehåller bland annat fosfor och kväve, ämnen som bidrar till övergödning av våra vatten. Dessutom kan bakterier spridas via avfallet, till exempel E-colibakterien som kan ge olika infektioner. Barn är särskilt utsatta för smitta eftersom de sväljer mer vatten när de badar.

Hitta stationer i ditt område

I hamnar längs västkusten och kring Vänern finns sugtömningsstationer där du kan tömma din latrintank. På Transportstyrelsens hemsida finns en interaktiv karta över sugtömningsstationerna i hela Sverige. Denna karta kommer uppdateras då en del stationer tillkommit på senare tid;  Hitta sugtömningsstationer.