Fiskeregler

Det finns olika fiskeregler som gäller för fiske i havet, Vänern och Vättern samt övriga vatten. Speciella regler finns för hummerfiske.
Fiskregler, olika foldrar.

Havet

För att göra det lättare för dig som fiskar har vi tagit fram en sammanfattning av de viktigaste fiskereglerna i havet inom Västra Götalands län. Separat information finns för hummerfiske. Observera att det finns särskilda regler för Svinesund och Idefjorden.

Vill du ha ett personligt registreringsnummer för redskapsmärkning i havet kontakta Claes Andersson, vattenavdelningen 010-2245505.

Fiskeregler i havet på andra språk

Vi håller på med uppdatering av Fiskeregler på andra språk än svenska.

Vänern 

Värmlands län är samordningslän för frågor som rör Vänern. Regler för fiske i Vänern är samlade i skriften Fiskeregler i Vänern.

Nu finns även ett tilläggsblad för fiskereglerna i Vänern tillgängligt med information på finska.

Vill du ha ett personligt registreringsnummer för att fiska med rörliga redskap, exempelvis nät, i Vänern kontakta Länsstyrelsen i Värmland.

Vättern

Jönköpings län är samordningslän för frågor som rör Vättern. Regler för fiske i Vättern finns på www.vattern.org

Övriga vatten

Det är fiskerättsägaren som själv beslutar om fiskets utövande när det gäller sötvattensfiske som inte regleras i författningarna, exempelvis i områdena uppströms första definitiva vandringshindret.

Vissa fiskerättsägare (exempelvis fiskevårdsområden och sportfiskeföreningar) säljer fiskekort till allmänheten och deras fiskregler måste då följas.

OBS! Fiskerättsägarnas regler får bara innebära en skärpning, aldrig en lindring, av eventuella gällande författningar.

Lagar, förordningar och föreskrifter som styr

Med sötvattensområdena menas allt vatten i sjöar, vattendrag och kanaler.

OBS! Bestämmelserna i sötvattenområdet angående, fiskemetoder, minimimått och fredningstider gäller endast i de stora sjöarna och i vattendragen upp till det första definitiva vandringshindret.