E-tjänster och blanketter

E-tjänster, tjänster och blanketter som rör djur och djurhållning

Länk till alla e-tjänster gemensamma för länsstyrelserna.

Anmäl misskötsel och ställ frågor

Länk till vår sida med info om hur man anmäler misskötsel av djur

§16-tillstånd

Länk till vår sida med info om §16-tillstånd - Uppfödning, förvaring och utfodring av djur

E-tjänst för ansökan om §16-tillstånd

Förprövning av djurstallar/besiktning

Länk till vår sida med info

Blankett för ansökan om förprövning av djurstall

Blankett för ansökan om förprövning av häststall

Blankett om förhandsanmälan om om förprövning med anledning av mindre om- eller tillbyggnad.

Tävling med djur

Länk till vår sida med info

E-tjänst - direktlänk till formuläret

Offentlig förevisning av djur

Länk till vår sida med info

Anmälningspliktiga sjukdomar

Länk till Jordbruksverkets sida om anmälningspliktiga sjukdomar.

Länk till vår sida om vissa hästsjukdomar som ska anmälas redan vid misstanke.

Länk till blankett för anmälan av misstänkt hästsjukdom

Vilthägn

Länk till vår sida med mer info.

Länk till blankett för ansökan om förprövning djurstall inklusive vilthägn

Länk till informationsblad om vilthägn

Länk till blankett för ansökan om vilthägn