Olika tillstånd

Det finna en rad olika tillstånd rörande djur. Länsstyrelsen har ansvar för ett antal av dessa. Du behöver inte tillstånd för enstaka sällskapsdjur.

Olika sorters tillstånd som rör djur

När det gäller våra tama djur finns det flera tillfällen då man kan behöva olika sorters tillstånd:

  • Uppfödning, förvaring, hållande, utfodring av djur eller handel med djur, till exempel hunddagis, zooaffärer, uppfödning eller om du har många djur (§16).
  • Visa upp djur, djurparker och liknande, men även till exempel fiskar och fåglar i restauranger och handelsträdgårdar (offentlig förevisning).
  • Byggnation och ombyggnad av djurstallar (förprövning).
  • Tävling med djur, till exempel om du ska anordna en ridtävling.
  • Vid handel med utrotningshotade växter och djur måste du ha tillstånd enligt artskyddsförordningen.
  • Om du bor i ett tätbebyggt område där det finns en detaljplan kan du behöva tillstånd från kommunen för vissa djur. Det kan vara till exempel orm, häst, nötkreatur, get, får, gris och höns. Kontakta din kommun för att få veta mer.

Du behöver inte tillstånd för enstaka sällskapsdjur

Du behöver inte ha tillstånd för att ha till exempel en hund eller en katt som sällskapsdjur. Du får ha som mest nio egna hundar eller katter utan tillstånd. Djuren får dock inte störa människor i den närmaste omgivningen.