Djur och natur

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer ska bevaras.

Det innebär bland annat att bilda och sköta naturreservat, att inventera arter och naturmiljöer samt att pröva tillstånd för verksamheter som kan påverka naturmiljön. Naturreservaten och nationalparkerna är tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser.

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet i länet. Vi arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

 

Eahagen, Skara

Nya Komet - vill du skydda din egen skog?

Vet du om att du kan få ersättning för att du vårdar och bevarar skog med höga naturvärden? I Nya Komet är det markägaren själv som bestämmer om man vill avsätta en del av sin skog till enbart naturvård och få ersättning för det.

Läs mer om Nya Komet