Solvärmestöd 

Länsstyrelsen ansvarar för de statliga stöd som erbjuds bygg- och bostadssektorn. Det är hos Länsstyrelsen du ansöker om bostadsbyggnadssubventioner/räntebidrag eller om olika former av engångsbidrag.

Ansökan lämnar du till Länsstyrelsen i det län där anläggningen skall installeras.

Kontakta oss

Flemming Åkesson
010-2244782
Maria Larsson
010-2244795
Samhällsbyggnadsenheten
samby punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤samby punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00