Delgivningsföretag - ansökan om godkännande av personal

Från och med den 1 april 2011 finns det möjlighet att ansöka om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne och Stockholm fått ett särskilt uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar för företag som har sitt säte i Hallands, Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län.

En komplett ansökan ger snabbare handläggning

  1. Ansökan prövas först när ansökningsavgift inkommit till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften är 1 350 kr (700 kr om ansökan prövas i samband med ansökan om auktorisation). Inbetalning ska göras till bankgirokonto 5042-1312.
  2. Personbevis för den person ansökan avser ska bifogas.