Delgivningsföretag - ansökan om auktorisation

Från och med den 1 april 2011 finns möjlighet att hos Länsstyrelsen ansöka om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne och Stockholm fått ett särskilt uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar för företag som har sitt säte i Hallands, Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län.