Pensions- och personalstiftelser, registreringsanmälan