Bingo och lotterier

Bingo 

OBS! Ansökningsavgiften i bingo- och lotteriärenden är 2 600 kr från och med den 1 maj 2016.

Blankett för bingotillstånd beställer du av oss, se kontaktuppgifter till höger. Läs mer om bingo och lotterier.

Se även Totalalliansen spelår 2018, Göteborgs kommun.
Se även Kransalliansen spelår 2018, Göteborgs kranskommuner.

Ansökan för föreningar som tillhör en bingoallians

Ansökningsblanketter för föreningar som tillhör en bingoallians i Västra Götalands- och Hallands län.

Ansökan bingospel - föreningar i allianser

Ansökan för enskilda föreningar

Ansökningsblankett för bingospel gällande föreningar som inte tillhör en allians.

Ansökan bingospel - enskilda föreningar

Lotteri inom en kommun

Om du har tänkt anordna lotteri inom endast en kommun ska du vända dig till respektive kommun för att få blankett.

Lotteri inom flera län

Om du har tänkt anordna lotteri som omfattar flera län ska du vända dig till Lotteriinspektionen (0152-650 100). 

Lotteri inom flera kommuner i länet

Använd ansökningsblanketterna nedan för ansökan för lotteri inom mer än en kommun i länet (länslotteri).