Statsbidrag kalkning av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till kalkning med stöd av förordningen om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (SFS 1982:840). Bidrag kan sökas av kommuner och finansieras med 85 eller 100 procent statsbidrag.

En redovisning ska årligen lämnas till Länsstyrelsen för kalkningsverksamhet som erhållit statsbidrag.