Statsbidrag kalkning av sjöar och vattendrag 

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till kalkning med stöd av förordningen om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (SFS 1982:840). Bidrag kan sökas av kommuner och finansieras med 85 eller 100 procent statsbidrag.

En redovisning ska årligen lämnas till Länsstyrelsen för kalkningsverksamhet som erhållit statsbidrag.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00