Statsbidrag kalkning av sjöar och vattendrag 

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till kalkning med stöd av förordningen om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (SFS 1982:840). Bidrag kan sökas av kommuner och finansieras med 85 eller 100 procent statsbidrag.

En redovisning ska årligen lämnas till Länsstyrelsen för kalkningsverksamhet som erhållit statsbidrag.

Kontakta oss

Annica Karlsson
010-2245534
072-2199731
Vattenavdelningen
vattenvard punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vattenvard punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00