Borgensförbindelse hyra

För att få deponera måste du också ställa en säkerhet bestående av pant eller borgensförbindelse