Anmälningspliktig sjukdom

Vissa hästsjukdomar är anmälningspliktiga redan vid klinisk misstanke. Anmälan kan ske per brev, e-post, fax eller telefon till Länsstyrelsen. Blankett hittar du här nedan.