Anmälningspliktig sjukdom

Kliniskt misstänkt primärfall av anmälningspliktig sjukdom