Kronvilt - anmälan om jaktresultat 

Anmälan om jaktresultat – kronvilt

Anmälan om fällda kronhjortar ska sändas in till Länsstyrelsen av jakträttshavaren

  • inom 2 veckor efter jakttidens utgång när det gäller kronhjortsskötselområden och
  • inom 2 veckor efter det att djuret fällts när det gäller kalvjakt under allmän jakttid.

Läs mer om kronhjortsjakt

Kontakta oss

Robert Karlsson
Vilthandläggare
Naturvårdsenheten
010-2245443
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se