Kronvilt - anmälan om jaktresultat 

Anmälan om jaktresultat – kronvilt

Anmälan om fällda kronhjortar ska sändas in till Länsstyrelsen av jakträttshavaren

  • inom 2 veckor efter jakttidens utgång när det gäller kronhjortsskötselområden och
  • inom 2 veckor efter det att djuret fällts när det gäller kalvjakt under allmän jakttid.

Kontakta oss

Lisbeth Johansson
Naturvårdsenheten
010-2245467
Naturavdelningen
natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se