Registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktion

Om du är företagare och producerar livsmedel i primärproduktion ska du registrera din anläggning hos Länsstyrelsen. Här får du information om registreringen och du kan registrera din anläggning för primärproduktion av livsmedel.

Registrering

Här kan du registrera din anläggning för primärproduktion av livsmedel. Tjänsten vänder sig till dig som är företagare och som producerar livsmedel i primärproduktion.

Gå till e-tjänsten Registrering av livsmedelsanläggning inom primärproduktionen

Denna e-tjänst kräver e-legitimation.

Vad ska registreras?

Du som är företagare och som producerar livsmedel i primärproduktion ska registrera din anläggning. Om du har mer än en anläggning ska du göra en registrering per anläggning. Som primärproducent är du första ledet i livsmedelskedjan.

Med primärproduktion menas odling och skörd av vegetabilier, mjölkproduktion, äggproduktion, uppfödning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske, biodling och honungsproduktion samt insamling/plockning av vilda produkter, som bär och svamp, musslor och kräftor omfattas också. 

Begreppet primärproduktion omfattar även transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen. Transport av levande djur och transport av primärprodukter från produktionsplatsen till en anläggning omfattas också om du utför dessa själv.

Enkla frukt- och grönsakspackerier, uppsamlingscentraler för vilt och samlastningsplatser för spannmål, så kallade spannmålsplattor, betraktas också som primärproduktion.

Du som producerar primärprodukter för eget bruk behöver inte registrera din verksamhet. Vissa undantag finns även för den som producerar honung och jägarens direkta leveranser av kött av vilt.

Mer information

Om du är osäker på om din verksamhet är primärproduktion och ska registreras kan du kontakta länsstyrelsen i ditt län eller läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Vad kostar det?

Att registrera sin livsmedelsanläggning i primärproduktion kostar ingenting.

 

 Support

Har du frågor om en specifik ansökan du gjort eller undrar hur formulären ska användas kontakta din lokala länsstyrelse, kontaktuppgifter till länsstyrelserna.

Mer information om användningen av våra e-tjänster finns här.  

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen kontakta supporten.

Supportens öppettider är:

Måndag–fredag kl 7.30–16.30

Telefon: 01022 30 303
Support via e-post

 Broschyr

Broschyr om e-tjänst för dig som producerar livsmedel (pdf, öppnas i ny flik)