Elinkeinoelämä ja yhdistykset

Lääninhallitus kannustaa alueen yrityksiä ja yhdistyksiä eri tavoin kestävän taloudellisen kehityksen luomiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi. Lääninhallitus rohkaisee elinkeinoelämää toimimaan tasa-arvoisuutta, ympäristöä ja integraatiota koskevissa kysymyksissä kestävän kehityksen ja kasvun vahvistamiseksi.

Elinkeinoelämän kehittyminen

Lääninhallitus kannustaa alueen elinkeinoelämää useilla eri tavoilla luomaan taloudellisesti kestävää kehitystä ja lisäämään työllisyyttä. Toimimme yhteistyössä kuntien, elinkeinoelämän ja muiden järjestöjen kanssa saavuttaaksemme kansalliset tavoitteemme alueellisessa kasvupolitiikassa. Eri avustusten ja tukien avulla lääninhallitus myötävaikuttaa hyvän yritysilmaston, hyvän infrastruktuurin teiden muodossa, liikenneyhteyksien, koulutuksen ja tutkimuksen luomiseen sekä pääoman saatavuuteen. Rohkaisemme myös elinkeinoelämää toimimaan tasavertaisuutta, ympäristöä ja integraatiota koskevissa kysymyksissä kestävän kehityksen ja kasvun vahvistamiseksi.

Yritystuet

Lääninhallitus saa vuosittain hallitukselta rahaa käytettäväksi eri yritystukiin. Tukien tarkoituksena on auttaa läänin yrityksiä luomaan tuottavuutta ja kasvua pitkällä tähtäimellä. Tukien suuruus ja kohdistaminen vaihtelee läänistä ja vuodesta toiseen, riippuen hallituksen eri lääneille jakamien voimavarojen ja erityistehtävien mukaisesti. Voimme myöntää avustuksia esimerkiksi investointeihin, markkinointiin, innovaatioiden kehittämiseen ja koulutuksiin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tämän lisäksi on saatavana erityistukea kaupallisille palveluille maaseudulla, esimerkiksi maalaiskaupoille ja huoltoasemille

Kilpailu

Kilpailu kannustaa yhteiskunnan voimavarojen parempaan käyttöön ja mahdollistaa uusien yritysten tulon markkinoille. Lääninhallituksen tarkoituksena on edistää yhteistyössä Ruotsin kilpailuviraston kanssa tehokasta kilpailua yksityisissä ja julkisissa toiminnoissa. Jaamme tietoa kilpailukysymyksistä ja tunnistamme merkit kilpailumääräyksien seuraamatta jättämisestä. Ota yhteys meihin, mikäli epäilet joidenkin tarjouksen jättäjien sopineen kilpailumääräysten kiertämisestä.  

Hanketuet

Lääninhallitus saattaa antaa taloudellista tukea alueellista kasvua ja kehitystä edistävälle hankkeelle. Voit hakea hanketukea, jos sinulla on yhdessä muiden kanssa hankkeen muodossa toteuttava idea. Hankkeen tulee sisältää jotakin uutta, poiketa normaaleista toiminnoista ja olla ajaltaan rajattu. Hankkeen tuloksesta pitää olla hyötyä useille ihmisille.  

Rahanpesu ja terrorismin rahoitus

Lääninhallituksella on vastuu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä tarkastamalla fyysisiä ja juridisia henkilöitä. Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisista toiminnoista tulleiden rahojen muuttamista avoimesti käytettäviksi varoiksi. Terrorismin rahoitus merkitsee terrorismin taloudellista tukemista suorilla avustuksilla tai terrorismiin rahoitukseen käytettävien rahojen tai varojen vastaanottamista.

Säätiöt

Lääninhallitus on läänissä olevia säätiöitä valvova ja niiden rekisteröinnistä vastaava valvontaviranomainen. Säätiöillä on oma itsenäinen omaisuutensa, jota hoidetaan tiettyä tarkoitusta varten. Säätiön hallituksella tai edunvalvojalla on vastuu säätiön varojen hoitamisesta. Lääninhallituksella tietokannasta voit tarkistaa, mitä säätiöitä Ruotsissa on sekä niiden tarkoituksen ja yhteyshenkilöt yms.  

Siirry säätiötietokantaan (ruotsinkielinen)

Vartiointiliikkeet

Vartiointiliike valvoo kiinteistöjä, laitoksia, tiettyjä liikeyrityksiä, julkisia tilaisuuksia ja yksityisen henkilön turvallisuutta. Kaikilla vartiointiliikkeillä tulee olla lääninhallituksen antama lupa, ns. auktorisaatio. Auktorisoinnin lisäksi meidän tehtävänämme on hyväksyä koko henkilökunta, myös muut kuin vartijat, ja antaa yritykselle lupa vahtikoirien käyttöön.

Ammattikalastus

Lääninhallitus toimii elinvoimaisten kalakantojen luomiseksi ja pitkäaikaisen sekä kestävän kalastuselinkeinon vahvistamiseksi. Lääninhallitus antaa luvan kalan-, ravun- ja simpukanviljelylaitosten perustamiselle. Voimme myös myöntää avustuksia ammattikalastajan luvan saaneille kalastajille hylkeenkestävien pyydysten hankintaan ja maksaa korvauksia hylkeiden heidän pyydyksilleen ja kalansaaliilleen aiheuttamista vahingoista. Lääninhallitus jakaa EU-tukea ammattimaiseen kalastukseen, vesiviljelyyn, jalostusteollisuuteen, koulutukseen, kehityshankkeisiin yms. tehtäviin investointeihin. Voimme myös antaa neuvoja ja taloudellista tukea matkailukalastusyritysten kehittämistä, perustamista ja markkinointia suunnitteleville.

Autohajottamot

Autohajottamoiden tulee olla lääninhallituksen hyväksymiä toiminnan pääpaikkana olevassa läänissä. Tarkastamme, että laitos täyttää kunnan ympäristövaatimukset ja että hakijalla tarvittavat rakennus- ym. luvat. Romutettavat autot voidaan myös jättää auton valmistajan valitsemaan vastaanottopaikkaan. Auton valmistajien tulee ilmoittaa vastaanottopaikat lääninhallitukselle.  

Panttilainaamot

Panttilainaamo on lainanottajan antamaa panttia vastaan rahaa lainaava yritys. Lääninhallitus antaa luvan panttilainaamoille ja valvoo niitä. Jos haluat harjoittaa panttilainaustoimintaa, tarvitset luvan toimintapaikkakunnan läänin lääninhallitukselta. Panttilainaustoimintaa saa harjoittaa vain ruotsalalainen osakeyhtiö tai vastaava ulkomainen yritys ETA-alueelta.

Pelit ja urheilu

Ajotiellä ajettavan ajoneuvokilpailun järjestämiseksi vaaditaan lupa kilpailun aloituspaikan läänin lääninhallitukselta. Kamppailulajien harjoitus-, kilpailu- ja näytösotteluiden järjestämiseksi vaaditaan Örebron läänin lääninhallitukselta haettava erityislupa. Jos bingopeliä tai arpajaisia harjoitetaan usean kunnan alueella yhdessä läänissä, luvan myöntää lääninhallitus. Bingopelin tai arpajaisten järjestämiseksi yhden läänin alueella saa luvan lääninhallitukselta. Jos vain yhdessä kunnassa toimiva yhdistys järjestää arpajaiset, luvan niihin saa kunnalta.