Större område blir riksintresse för kulturmiljö i Norbergs kommun 

Riksantikvarieämbetet utökar riksintresseområdet för Olsbennings bergsmansby med Lapphyttans fornlämningsmiljö. Flera hyttmiljöer ingår nu i ett större sammanhängande område, Olsbenning-Lapphyttan.
Karta över utökade riksintresseområdet Olsbenning-Lapphyttan.

Riksintressets nya utbredning sträcker sig ifrån Olsbennings bergsmansby och norrut längs Svartån, upp mot Lapphyttan och Dammängsmossen. Mats Mikaelshyttan i väst omfattas också. Hela området ligger i Norbergs kommun.

Olsbennings bergsmansby är karaktäristisk för Bergslagens landskap. Centralt i byn ligger sedan sent 1100-tal en hytta. Här finns fem gårdar med ekonomibyggnader samlade. Miljön runt Lapphyttan har sedan hyttan övergavs på medeltiden endast påverkats av skogsbruket. I området finns lämningar efter en komplett utmarkshytta med Europas äldsta kända masugn. Mellan Olsbenning och Lapphyttan finns fler lämningar som vittnar om järnets och skogens betydelse.

- I och med Riksantikvarieämbetets utpekande knyts hela området ihop från Olsbenning i söder upp till Dammängsmossen i norr. Båda hyttmiljöerna har anor från 1100-talet men representerar två olika system. Lapphyttan var en utmarkshytta som lades ned vid 1300-talets mitt, troligen i samband med digerdöden. Byhyttan Olsbenning var i drift ända fram till 1876 och försvann först i samband med industrialiseringen, säger Ulla Bergquist på Länsstyrelsen.

Ett riksintresse är en miljö som är unikt för en region, för hela landet och ibland hela världen. Ett riksintresseområde för kulturmiljö ska representera hela landets historia och bland annat visa hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser.

Läs hela beslutet och se en karta över riksintresseområdet Olsbenning-Lapphyttan.

Här kan du läsa mer om länets riksintressen för kulturmiljövård.