Målningarna i Bråfors blir länets femtionde byggnadsminne

Nu får även 1700-talsmålningarna i Brategården i kulturreservatet Bråfors bergsmansby i Norbergs kommun ett långsiktigt skydd. Sedan 2006 är bergsmansbyn med tillhörande ägor skyddad som kulturreservat. Byggnaderna är skyddade på utsidan genom kulturreservatet. Genom beslutet om byggnadsminne skyddas nu också insidan av mangårdsbyggnaden i Bråfors.
Målning från mansgårdsbyggnaden i Bråfors bergsmansby.

Målningarna består framförallt av motiv från Bibeln. De är gjorda som stora tavlor med förgyllda ramar mot väggarna. Målningarna går i blått och är kraftfulla och livliga. Blått var en vanlig färg vid den här tiden, men den användes inte så ofta vid inredningsmåleri.

Målningarna finns i mangårdsbyggnaden Brategården, som byggdes åren 1787-1790. Den stora salen i mangårdsbyggnaden är en av landets bäst bevarade icke-kyrkliga miljöer från slutet av 1700-talet och saknar motsvarighet i hela landet. Numera bor ingen i byggnaden utan den är ett museum.

Målning från stora salen i Bråfors.

​Länsstyrelsen bedömer att rummen i övervåningen på mangårdsbyggnaden är en viktig del av berättelsen om Bråfors bergsmansby. Måleriet i rummen bidrar med konstnärliga upplevelsevärden. Rummen berättar också om det välstånd och inredningsideal som bergsmännen ville manifestera.

- Målningarna i mangårdsbyggnaden har stor betydelse för Bråfors bergsmansby som besöksmål. Ett långsiktigt bevarande och förvaltning av byggnaden och målningarna är en viktig utgångspunkt för den fortsatta utvecklingen av besöksmålet, säger Cecilia Lagerfalk Rooth, antikvarie på Länsstyrelsen.

Mansgårdsbyggnaden i Bråfors.

​Ursprungligen väcktes fråga om byggnadsminne för flera byggnader inom Bråfors. Övriga byggnader inom kulturreservatet har höga kulturhistoriska värden och utgör tillsammans värdefulla årsringar av bebyggelsen i Bråfors. Länsstyrelsen bedömer dock att kulturreservatsbeslutets föreskrifter ger ett fullgott skydd för att långsiktigt bevara de övriga byggnadernas värden. Därför avslår Länsstyrelsen ansökan om byggnadsminnesförklaring för övriga byggnader.