Licensjakt efter varg i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland har idag tagit beslut om licensjakt efter varg. Vinterns jakt omfattar sex vargar i Kölstareviret som ligger norr om Köping.

​Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst, för att konflikter mellan människa och djur ska minimeras. Jakten startar den 2 januari 2018 och pågår som längst till och med den 15 februari. Kölstareviret har en historia av skador på tamdjur och av att har orsakat oro för människorna i området. Enligt den senaste inventeringen finns heller ingen genetisk viktig varg i området.

Bred förankring över länsgränser

De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt. Besluten och överenskommelserna om lämpligt jaktuttag är tagna i bred förankring inom den mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Västmanlands län ingår. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjurspolitiken ska vara regionaliseras.

Licensjakten om fattar totalt 22 individer och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om ett jaktuttag per län enligt följande:

  • Värmland – 6 vargar
  • Örebro – 2 vargar
  • Dalarna – 6 vargar
  • Gävleborg – 2 vargar
  • Västmanland – 6 vargar

Här hittar du hela beslutet om licensjakt efter varg. (pdf)

Bilaga 1 - Jaktområde (pdf)

Bilaga 2 - Hur du överklagar till Förvaltningsrätten (pdf)