Landshövdingen och Läxhjälpen bjöd in till partnermiddag på Västerås slott

Sedan 2007 har Stiftelsen Läxhjälpen, tack vare finansiering från näringslivet, bedrivit gratis läxhjälp för tusentals elever. Den 23 maj hölls en partnermiddag på slottet för att stötta stiftelsens arbete med att bredda nätverket och finna nya samarbetspartners.
Minoo tar emot gästerna på slottet

I veckan hade Västerås äran att vara värdstad och kvällens värd var landshövding Minoo Akhtarzand som bjöd in till middag på slottet. På plats fanns elever, läxhjälpare samt Läxhjälpens största partners i Västerås – Bostads AB Mimer, Ikano Bostad och Rikshem, men även ordföranden från kommunfullmäktige samt representanter från HSB, Reformklubben och Thermogaia AB.

Elever som fått hjälp av Läxhjälpen

Fakta om Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet arbetar för att ge högstadieelever i utsatta områden ökade framtidsmöjligheter. Med regelbunden och personlig läxhjälp från avlönade, kvalificerade högskolestudenter som läxhjälpare och förebilder, höjs barnens betyg och studiemotivation. Tydliga mål sätts och kontrakt skrivs mellan eleverna och läxhjälparna. Läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får tydliga resultatrapporter. Resultaten är mycket goda, senaste läsåret höjde 99% av eleverna sina betyg. Idag finns Läxhjälpen i 34 skolor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Södertälje, Västerås, Landskrona och Helsingborg.

Läs gärna mer på www.laxhjalpen.se