14,6 miljoner kronor i bredbandsstöd till invånarna i Riddarhyttan, Sevalla och Labacken

Länsstyrelsen ger IP-Only 7,7 miljoner kronor i stöd för att bygga ut fibernät i Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun och Fibra får drygt 6,3 miljoner kronor i stöd för att bygga ut fibernät i Sevalla i Västerås kommun. Dessutom får Labacken Samfällighet får drygt 0,6 miljoner kronor för att bygga ut kanalisation i Labacken Ransta i Sala kommun.
Sladdar in på baksidan av en dator.

Investeringen i bredbandsutbyggnad i de tre kommunerna ger 560 hushåll tillgång till bredband, där 500 hushåll redan har anmält intresse att ansluta sig till nätet. Den totala kostnaden för utbyggnaden är 24,6 miljoner kronor, varav 14 miljoner beviljas ur Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och 0,6 miljoner ur Kanalisationsstödet.

- Det är positivt att Fibra och IP-Only söker stöd för att bygga fibernät till hushåll på landsbygden. Företagen har lång erfarenhet av den här typen av investeringar och kan komma igång snabbare med utbyggnaden. Människor som bor i de här områdena har berättat vad det skulle betyda för bygden om en investering i fibernät skulle komma till stånd. Jag tror det här stödet kommer att ha stor betydelse för dem, säger Indi Persson ansvarig för bredbandsstöd på Länsstyrelsen.

Cirka 1% av hushållen på landsbygden i Skinnskattebergs kommun har idag tillgång till fibernät jämfört med 20% av hushållen i tätorterna. På landsbygden i Västerås kommun har 20% av hushållen tillgång till fiber jämfört med 87% i tätorterna. I Sala kommun har 53% tillgång till fiber i tätorten medan siffran för landsbygden är cirka 4%. Projekten som startar bidrar till att minska de skillnader som finns mellan tätort och landsbygd i kommunerna.

Söktrycket har varit mycket starkt och efterfrågan på medel överstiger tillgången. När ansökningstiden gick ut den 1 april hade 15 projekt ansökt om stöd om totalt 125 miljoner kronor. Dessa skulle fördelas på de 14 miljoner kronor Länsstyrelsen har att bevilja.

- Länets medel för bredbandsstöd är slut för denna gång. Det förväntas ytterligare 30 miljoner kronor till bredbandssatsning, men vi vet i dagsläget inte när pengarna kommer. De projekt som inte fick stöd denna gång ligger kvar i kön, säger Indi Persson.

Projekten drar igång under 2016 och ska vara klart 2018/2019.

För mer information, kontakta:

Indi Persson, Länsstyrelsen, 010-224 93 30

Thorbjörn Pettersson, IP-Only, 076-016 42 00

Clara Fägerlind, Fibra, 070-860 99 30

Hans Eriksson, Labacken Samfällighet, 070-847 99 79