Landsbygdsutveckling 

Landskap med gård och åkrar
Foto: Kerstin Alvinge

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.  

Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår investeringsstöd till företag och projekt, miljöinvesteringar, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

EU-kommissionen har nu godkänt det svenska landsbygdsprogrammet. Alla regler är dock inte beslutade ännu, eftersom de svenska föreskrifterna inte är klara.  

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. Det målet finns i den gemensamma strategin Europa 2020.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Det nya landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsen har i samverkan med partnerskapet tagit fram en regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

Regional handlingsplan för Landsbygdsprogrammet

För mer information om det nya landsbygdsprogrammet, se Jordbruksverkets hemsida

Stöd inom Landsbygdsprogrammet

Vill du utveckla ditt företag? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där ni bor? Då kan det finnas stöd att söka inom Landsbygdsprogrammet. 

I broschyren beskriver vi kortfattat vilka stöd som finns. Läs sedan mer på Jordbruksverkets webbplats och i den regionala handlingsplanen.  

Läs eller skriv ut broschyren "Stöd inom Landsbygdsprogrammet"

Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket arbetar för att samla nationella aktörer för att kunna genomföra landsbygdsprogrammet på ett bättre och mer effektivt sätt. Landsbygdsnätverket är också kontaktpunkt för nätverk mellan Leadergrupperna. Läs mer på Landsbygdsnätverkets webbplats.