Asköviken-Tidö – paradis för fåglar. Och fågelskådare!

I Asköviken-Tidö trivs både fåglar och fågelskådare! Här har över 250 olika arter av både vanliga och ovanliga fåglar påträffats. Fågelskådare finner sig väl till rätta vid de olika utkiksplattformarna, gömslena och i fågeltornet.

Friluftsliv

Asköviken-Tidöområdet är en grund vik i Mälaren. Runt om viken finns ett varierat landskap med öppna strandängar, beteshagar och lummiga lövskogar. Här finns utmarkerade vägar och stigar för kortare och längre promenader. Vid Lövsta finns ett fågelgömsle som är anpassat för att kunna nås med barnvagn och rullstol. Runt viken finns det flera utsiktsplatser där du får fina vyer över området och kommer nära fåglarna. På Askösidan finns ett fågeltorn där du kan spana ut över vattnet.

Söder om viken ligger Tidö slott, en ståtlig byggnad från 1600-talet. Kring slottet finns det ovanligt mycket mistlar i träden, och mistel är också Västmanlands landskapsblomma. Slottet och den tillhörande parkeringen är öppet för besök under sommarmånaderna.

Granne med naturreservatet ligger Askövikens naturskola. Naturskolan ger elever i Västerås möjlighet att lära, upptäcka och experimentera ute i naturen.

Naturen

Asköviken-Tidö är allra mest känt för sitt rika fågelliv. Fåglarna trivs i den grunda, vassrika viken som är omgiven av skyddande lövskog. Några exempel på arter som bygger bo och föder upp sina ungar i området är rördrom, snatterand, årta, skedand, bivråk, småfläckig sumphöna, mindre strandpipare, svarttärna, skogsduva, göktyta, mindre hackspett, gulärla, trastsångare, skäggmes och nötkråka. Havsörn kan du se nästan hela året. Både på våren och på sensommaren stannar många vadarfåglar till här och sena vårkvällar kan du höra dvärgbeckasinens spel vid Rudö. Sent på hösten tar många gäss rast här vid sin flytt mot sydligare breddgrader. Det är en mäktig upplevelse att se och höra flera tusen fåglar samtidigt!

I lövskogarna finns många gamla lövträd som gör att både olika svampar, lavar och mossor trivs. Exempel är oxtungsvamp, gammelekslav och filthättemossa. I området har insekten ögonfläcksbock påträffats, en art som tidigare ansetts vara utöd i Sverige.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Kommun: Västerås
Skyddat år: 1985, utvidgat 1991, ombildat 2003
Areal: 896 ha (551 ha land; 345 ha vatten)
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)

 Artfakta

Fågel på en gren som ligger i vattnet, fotografi.

Svarttärnan bygger bo i reservatet varje år. Det är en av våra mest sällsynta fåglar.

Klicka här för att läsa mer om svarttärnan.