Hälleskogsbrännan - naturen börjar om efter skogsbranden

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. I brandens spår växer ny grönska fram och djur och fåglar har vänt tillbaka. Det är både fascinerande och skrämmande att se hur dramatiskt naturens krafter har ändrat landskapet.
Efter en skogsbrand uppstår en speciell miljö där ett stort antal mycket ovanliga och hotade arter trivs. För att skydda de unika naturvärdena och för att området ska vara tillgängligt för besökare har en stor del av skogsbrandsområdet skyddats som naturreservat. Här kan du följa den spännande förändringen i naturen som kommer att pågå många år fram i tiden.

Karta med besöksinformation

Klicka här för att öppna en pdf-version av kartan (öppnas i nytt fönster).

Tidplan

Under 2017 fortsätter Länsstyrelsen arbetet med att göra området tillgängligt för besökare. En stor informationsplats planeras att anläggas på Grävlingsberget med utkikstorn, rastplats, toalett, uteklassrum med mera. Flera andra informationsplatser kommer att anläggas och fler vägar och vandringsleder kommer att öppnas. Länsstyrelsen kommer också att sammanställa och presentera den forskning och de inventeringar som pågår om områdets speciella djur- och växtliv och den nya historiska kunskap som har kommit fram i brandens spår.


 Fakta

Kommuner: Sala, Surahammar, Fagersta
Skyddat år: 2015
Areal: 6420 ha
Förvaltare: Länsstyrelsen
Mer information: Länsstyrelsen (tel. 010-224 90 00)

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight