Naturreservat

Allé och slott med snö.
I Västmanlands län finns ungefär 100 naturreservat. Naturreservat bildas för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter för framtiden. Men de är också till för oss, för att vi på vår fritid ska kunna vistas i orörd, vacker eller intressant natur.

Västmanland är kontrasternas län

Länet ligger på gränsen till det mellansvenska låglandet och den norrländska terrängen. Det innebär att du kan uppleva både nordliga och sydliga naturtyper under bara någon timmes resa.  

Så oavsett om du söker efter en trolsk granskog, blöta och karga myrar, frodiga och öppna odlingslandskap eller en vacker ö, hittar du säkert något som passar just dig.

Nedan finns alla naturreservat i Västmanland listade från A till Ö. Genom boxarna till höger kan du också söka per kommun eller på olika teman.

Problem med översiktskartorna

För vissa av våra besökare fungerar inte översiktskartorna som finns för varje naturreservat. Det beror på att vi använder tekniken Silverlight som inte är kompatibel med alla system.

Här ser du vilka system som är kompatibla.

Vi beklagar detta och en lösning är under framtagande.

Under tiden kan du använda Sveriges länskarta.

Särskilt besöksvärda naturreservat

Vi har valt ut ett antal av våra naturreservat som vi tycker är särskilt besöksvärda. Du hittar dem genom att klicka på länken.

Välkommen att leta efter din favoritplats!

Särskilt besöksvärda naturreservat

 

 

 

 

Västmanlands naturkarta

Ladda ner den digitala friluftslivsguiden Västmanlands naturkarta gratis i AppStore och Google Play.

 Kontakta oss

För frågor om förvaltning av naturreservat kontakta:

Alf Ericson
Telefon: 010-224 92 48
Jan-Inge Tobiasson
Telefon: 010-224 93 65

För frågor om tillstånd i naturreservat kontakta:

Kristina Hanson
Telefon: 010-224 92 67
Lena Strömvall
Telefon: 010-224 93 53

 Översiktskarta naturreservat