Skyddad bebyggelse 

Stallarna vid Fläckebo kyrka
Foto: Kerstin Alvinge

Länsstyrelsen kan besluta att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen.

I kulturmiljölagen (1988:950) anges att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna. Länsstyrelsen

  • utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne
  • gör tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser.

Enligt kulturmiljölagen ska alla kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör Svenska kyrkan samt alla begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. Om kyrkomiljön är från 1939 eller äldre ska Länsstyrelsen ge tillstånd till förändringar. Detta tillståndskrav gäller också för vissa, särskilt utvalda kyrkor och anläggningar som är yngre och som har höga kulturhistoriska värden. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och vårdas väl och varje församling ska föra en förteckning över sådana inventarier.

Kontakta oss

Cecilia Lagerfalk-Rooth
Cecilia punkt Lagerfalk-Rooth snabela lansstyrelsen punkt se¤Cecilia punkt Lagerfalk-Rooth snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249303
Kristina Lihv
kristina punkt lihv snabela lansstyrelsen punkt se¤kristina punkt lihv snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249325
Louise Törnvall
louise punkt tornvall snabela lansstyrelsen punkt se¤louise punkt tornvall snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249326