Skyddad bebyggelse

Stallarna vid Fläckebo kyrka

Länsstyrelsen kan besluta att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska skyddas som byggnadsminnen.

I kulturmiljölagen (1988:950) anges att en särskilt värdefull byggnad, bebyggelsemiljö, kyrkomiljö, park, trädgård eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne. Byggnader kan även skyddas enligt plan- och bygglagen, vilket är en uppgift för kommunerna. Länsstyrelsen

  • utreder och beslutar om ett objekt ska bli byggnadsminne
  • gör tillsyn av byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser
  • ger tillstånd att ändra byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser.

Enligt kulturmiljölagen ska alla kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör Svenska kyrkan samt alla begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. Om kyrkomiljön är från 1939 eller äldre ska Länsstyrelsen ge tillstånd till förändringar. Detta tillståndskrav gäller också för vissa, särskilt utvalda kyrkor och anläggningar som är yngre och som har höga kulturhistoriska värden. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och vårdas väl och varje församling ska föra en förteckning över sådana inventarier.

Handläggningstider under sommaren

Sommar och semestertider innebär reducerad kapacitet på Kulturmiljöfunktionen när det gäller tillgänglighet och hanteringen av ansökningar och förfrågningar. Om vi ska hinna med ditt ärenden före semesterperioden behöver vi ha det senast 16 juni. Kommer ärendet in senare kan du förvänta dig svar under andra halvan av augusti.

För att komma i kontakt handläggarna på Kulturmiljöfunktionen kan du skicka en e-post till vastmanland@lansstyrelsen.se eller ringa växeln på 010-224 90 00.