Bredband

2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”. Länsstyrelsen kan ge  ekonomiskt stöd till projekt som gynnar bredbandsinvesteringar.

nedgrävning av bredbandskabel

 

 

Stöd till bredband
Ett bra bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. Stödet ska skapa möjligheter för att bygga ut snabbt bredband med bra kapacitet på landsbygden.  

 

Ansökningsperiod 2018

Återstående medel avseende stöd till bredband är ca 26 miljoner kronor.

Länsstyrelsen avser att ha två ansökningsperiod 2018. Den första avslutas 15 maj 2018 och den andra avslutas 15 november 2018 så länge medel räcker.

Se mera information om ansökningsperioderna för andra stöd 2018 här.

Från och med den 1 januari 2017 är lägsta nivå för att få stöd 350 poäng.

Kontakt: Indi Persson indi.persson@lansstyrelsen.se

 

Offentligt samråd

Information så som karta över område som sökande har avgränsat för bredband publiceras här:

Kungsör Västra, Kungsör kommun, sökande IP Only

Publicerad 2016-10-10

Salbo fiber, Sala kommun, sökande Skanova AB

Publicerad 2017-09-20

Arboga Södra Landsbygd, Arboga kommun,  sökande Skanova AB

Publicerad 2017-09-20

Arboga Norra Landsbygd, Arboga kommun,  sökande Skanova AB

Publicerad 2017-09-20

Ansökningskartan

Post och Telestyrelsen (PTS) har lanserat en ansökningskarta med rubriken ”Bygga med stöd” (http://www.bredbandskartan.se). 

Denna karta kan användas som bilaga till ansökan om stöd.

Tänk på att bifoga alla bilagor till ansökan direkt på Jordbruksverkets webbplats.

Den digitala ansökan för 2014-2020 finns här:

Ett bra serviceutbud har i många fall stor betydelse när människor väljer bostadsort. Att det finns livsmedelsbutik och servicefunktioner som bank, apotek och bredband ökar möjligheten till utveckling av bygden. Att det finns kultur- och fritidsaktiviteter påverkar också hur attraktiv en bygd är.

 

 

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

Kontakta oss

Indi Persson
Handläggare bredbandsstöd
Avdelningen för landsbygdsutveckling
010-224 93 30
indi.persson@lansstyrelsen.se

Ibland är det svårt att nå oss på telefon. Skicka gärna e-post istället så ringer vi upp dig.

 Hur du ansöker

Ansökan om stöd till bredband på landsbygden lämnas till Länsstyrelsen i Västmanland.

Länk till elektronisk ansökan om projektstöd

Observera att du vanligtvis behöver samråda med Länsstyrelsen om bredbandsförläggningen påverkar natur- eller kulturmiljöer.

Klicka här för att läsa om samråd.

 Content Editor

Maarit Nurkkala
Regional bredbandskoordinator
Telefon 021-481 82 81
Epost:maarit.nurkkala@
regionvastmanland.se

Lars Eriksson
Regional bredbandskoordinator