Bredband

2009 beslutade regeringen om  en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”.

nedgrävning av bredbandskabelLänsstyrelsen beviljar stöd till bredbandsutbyggnaden.

Bredbandsbesluten i länet

Budget för länets bredbandssatsningar var drygt 53 miljoner kronor. Dessa medel har fördelats ut.

 

 

Följande beslut fattades 2016-06-14: 

Fiber på glesbygd i Riddarhyttan, IP-Only, 7,7 miljoner kronor

Fiber till Sevalla-Nortuna-Tillbergaby, Fibra AB, 6,3 miljoner kronor

 

Tidigare beslut som har fattats 2015 och tidigare under 2016 är:

Fiber till Borgåsund, Hallstahammars kommun, 0,9 miljoner kronor

Fiber till Ängelsberg, Engelnet ek för, 9,5 miljoner kronor

Fiber till Brandbo i Fagersta, Brandbo Data och Telekom ek för 1,5 miljoner kronor

Fiber till Södra Götlunda i Arboga, Södra Götlunda Fiber ek för, 8,2 miljoner kronor

Fiber till Nyhyttan-Örbäck i Norberg, Nyhyttan-Örbäck Fiber ek för, 2,4 miljoner kronor

Fiber till Lillhärad i Västerås, Lillhärad Fiber ek för, 2,3 miljoner kronor

Fiber till Himmeta Bro med omnejd i Köping, Köping Kabel TV AB, 14,1 miljoner kronor

 

Söktrycket har varit mycket starkt och efterfrågan på medel överstiger tillgången.  

Länets medel för bredbandsstöd är slut för 2016. Det förväntas ytterligare 30 miljoner kronor till bredbandssatsning, men vi vet i dagsläget inte när pengarna kommer.

Ansökningar 2016 och beslutsomgång

Nästa ansökningsperiod  för 2016 är

28 september 2016.

Efter senaste ansökningsdatum prövar Länsstyrelsen alla ansökningar som kommit.

Medel är slut för året men det väntas 30 miljoner kronor till bredbandssatsning, men vi vet i dagsläget inte när pengarna kommer .

Se mera information om ansökningsperioderna för 2016 här.

 

Kontakt: Indi Persson indi.persson@lansstyrelsen.se

 

Offentligt samråd

Information så som karta över område som sökande har avgränsat för bredband publiceras här:

Bredband till Viby, ett bredbandsprojekt i Viby i Arboga kommun. 30 hushåll med folkbokförda personer finns inom området och 9 km bredbandsnät planeras enligt ansökan om stöd.

Publicerad 2016-02-18

Bredband Skinnskatteberg Västanhed, i Skinnskattebergs kommun, 80 hushåll med folkbokförda personer finns inom området och 68 km bredbandsnät planeras enligt ansökan om stöd. Sökande IP Only.

Publicerad 2016-03-09

Bredband Skinnskatteberg Riddarhyttan, Skinnskattebergs kommun, 226 hushåll med folkbokförda personer finns inom området och 132 km bredbandsnät planeras enligt ansökan om stöd. Sökande IP Only.

Publicerad 2016-03-09

Bredband Stjärnvik-Färna, Skinnskattebergs kommun, 127 hushåll med folkbokförda personer finns inom området och 51 km bredbandsnät planeras enligt ansökan om stöd. Sökande IP Only.

Publicerad 2016-03-09

Fiber Västra Skedvi, Köpings kommun, 144 hushåll med folkbokförda personer finns inom området och 92 km bredbandsnät planeras enligt ansökan om stöd. Se kontaktinfo för Fiber föreningen.  

Publicerad 2016-03-29

Fiber Område 1 Majholmen Lövsta Fälvi Fullerö, Västerås kommun, 290 hushåll finns inom området och 88 km bredbandsnät planeras. Sökande är Fibra.

Publicerad 2016-03-31

Fiber Varmsätra i Sala kommun. 339 hushåll finns inom området och 90 km bredbandsnät planeras. Sökande är IP Only.

Publicerad 2016-03-31

Område 2 Sjöholmen Stora Ekeby Västjädra, Västerås kommun, 304 hushåll finns inom området och 83 km bredbandsnät planeras. Sökande är Fibra.

Publicerad 2016-04-01

Område 5 Ingeberga Nicktuna Gärsta, Västerås kommun, 212 hushåll finns inom område och 46 km bredbandsnät planeras. Sökande är Fibra.

Publicerad 2016-04-01

Område 6 Tillbergaby Sevalla Nortuna, Västerås kommun, 266 hushåll finns inom område och 61 km bredbandsnät planeras. Sökande är Fibra.

Publicerad 2016-04-01

Område 7 Söräng Skerike Haraker, Västerås kommun, 323 hushåll finns inom område och 79 km bredbandsnät planeras. Sökande är Fibra.

Publicerad 2016-04-01

Olvsta Accessnät, Hallstahammars kommun, 42 hushåll finns inom område och 4 km bredbandsnät planeras. Sökande är Hallstahammars kommun.

Publicerad 2016-04-01

Tyringe Arboga, Arboga och Eskilstuna kommun, 120 hushåll finns inom område och 35 km bredbandsnät planeras. Sökande är IP Only.

Publicerad 2016-04-01

Lersäter Odensvi, Köpings kommun, 370 hushåll finns inom område och 109 km bredbandsnät planeras. Sökande IP Only.

Publicerad 2016-04-01

Västerfärnebo, Sala kommun, 465 hushåll finns inom område och 109 km bredbandsnät planeras. Sökande IP Only.

Publicerad 2016-04-01

Grytnäs socken i Avesta kommun med intilliggande byar i Hedemora kommun samt byn Olofsfors i Norbergs kommun.  160 hushåll finns inom område och 32 km bredbandsnät planeras. Sökande Grytnäs Landsbygdsfiber ek för.

Publicerad 2016-04-15

Stöd till utbyggnad av bredband på landsbygden

Stöd för investeringar i bredband får endast sökas av juridiska personer.

De största förändringarna för de föreningar som söker projektstöd för bredband, från 2014 är bland annat att:

  • ansökan är digital genom e-legitimation
  • ledning ingår, det vill säga fiber eller antenn är stödberättigade kostnader
  • alla föreningar ska upphandla sina tjänster, dock finns ett direktupphandlingsbelopp
  • urvalet av ansökningar görs med hjälp av ett system för poängsättning som styrs av nationella kriterier för bredbandsutbyggnad

Läs mer om möjligheter och villkor på Jordbruksverkets webbplats.  

 

Byanätsforum

Byanätsforum är en organisation för lokala bredbandsnät och där kan du söka råd och stöd kring bredbandsutbyggnad.

Läs mer om byanätsprocessen här: Byanätsforum

Ansökningskartan

Post och Telestyrelsen (PTS) har lanserat en ansökningskarta med rubriken ”Bygga med stöd” (http://www.bredbandskartan.se). 

Denna karta kan användas som bilaga till ansökan om stöd.

Tänk på att bifoga alla bilagor till ansökan direkt på Jordbruksverkets webbplats.

Den digitala ansökan för 2014-2020 finns här:

Ett bra serviceutbud har i många fall stor betydelse när människor väljer bostadsort. Att det finns livsmedelsbutik och servicefunktioner som bank, apotek och bredband ökar möjligheten till utveckling av bygden. Att det finns kultur- och fritidsaktiviteter påverkar också hur attraktiv en bygd är.

Kontakta oss

Indi Persson
Handläggare bredbandsstöd
Landsbygdsenheten
010-224 93 30
indi.persson@lansstyrelsen.se

Ibland är det svårt att nå oss på telefon. Skicka gärna e-post istället så ringer vi upp dig.

 Hur du ansöker

Ansökan om stöd till bredband på landsbygden lämnas till Länsstyrelsen i Västmanland.

Länk till elektronisk ansökan om projektstöd

Observera att du vanligtvis behöver samråda med Länsstyrelsen om bredbandsförläggningen påverkar natur- eller kulturmiljöer.

Klicka här för att läsa om samråd.