Bredband

2009 beslutade regeringen om en nationell bredbandsstrategi för Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska ha ”bredband i världsklass”.

nedgrävning av bredbandskabelLänsstyrelsen beviljar stöd till bredbandsutbyggnaden.

Bredbandsbesluten i länet

Länets landsbygd ligger efter avseende bredbandinvestering. Länet har tilldelats 83 miljoner kronor genom landsbygdsprogrammet. Dessa medel avser satsning på investering i bredband​​ på landsbygden. 12 projekt har beviljat stöd.  

 

Pågående bredbandsprojekt som fått beslut om stöd

Fiber till Olsbenning, Karbenning, Karbenningsby, Livsdal, Snyltsbo och Broarna i Norbergs kommun, Norra Västmanlands Fiber Ek Förening, 7,4 miljoner kronor 

Fiber till Lersäter - Västra Skedvi mm, IP Only, 14,7 miljoner kronor

Fiber till Stjärnvik i Skinnskatteberg, IP Only, 7 miljoner kronor

Fiber på glesbygd i Riddarhyttan, IP-Only, 7,7 miljoner kronor

Fiber till Sevalla-Nortuna-Tillbergaby, Fibra AB, 6,3 miljoner kronor

Fiber till Borgåsund, Hallstahammars kommun, 0,9 miljoner kronor

Fiber till Ängelsberg, Engelnet ek för, 9,5 miljoner kronor

Fiber till Brandbo i Fagersta, Brandbo Data och Telekom ek för 1,5 miljoner kronor

Fiber till Södra Götlunda i Arboga, Södra Götlunda Fiber ek för, 8,2 miljoner kronor

Fiber till Nyhyttan-Örbäck i Norberg, Nyhyttan-Örbäck Fiber ek för, 2,4 miljoner kronor - detta projekt är slutfört och klar.

Fiber till Lillhärad i Västerås, Lillhärad Fiber ek för, 2,3 miljoner kronor

Fiber till Himmeta Bro med omnejd i Köping, Köping Kabel TV AB, 14,1 miljoner kronor

 

Ansökningsperiod 2018

Återstående medel avseende stöd till bredband är ca 3 miljoner kronor.

I väntan på nya medel avser vi att ha två ansökningsperiod 2018. Den första avslutas 15 maj 2018 och den andra avslutas 15 november 2018.

Se mera information om ansökningsperioderna för andra stöd 2018 här.

Från och med den 1 januari 2017 är lägsta nivå för att få stöd 350 poäng.

Kontakt: Indi Persson indi.persson@lansstyrelsen.se

 

Offentligt samråd

Information så som karta över område som sökande har avgränsat för bredband publiceras här:

Västerfärnebo, Sala kommun, 432 hushåll finns inom område och 109 km bredbandsnät planeras. Sökande IP Only.

Publicerad 2016-04-01

Kungsör Västra, Kungsör kommun, 147 hushåll och 27 km bredbandsnät, sökande IP Only

Publicerad 2016-10-10

Sala Möklinta, Sala kommun, 438 hushåll och 207 km bredbandsnät, sökande IP Only.

Publicerad 2016-10-10

Salbo fiber, Sala kommun, 423 hushåll, sökande Skanova AB

Publicerad 2017-09-20

Arboga Södra Landsbygd, Arboga kommun, 350 hushåll, sökande Skanova AB

Publicerad 2017-09-20

Arboga Norra Landsbygd, Arboga kommun, 212 hushåll, sökande Skanova AB

Publicerad 2017-09-20

Stöd till utbyggnad av bredband på landsbygden

Stöd för investeringar i bredband får endast sökas av juridiska personer.

De största förändringarna för de föreningar som söker projektstöd för bredband, från 2014 är bland annat att:

  • ansökan är digital genom e-legitimation
  • ledning ingår, det vill säga fiber eller antenn är stödberättigade kostnader
  • alla föreningar ska upphandla sina tjänster, dock finns ett direktupphandlingsbelopp
  • urvalet av ansökningar görs med hjälp av ett system för poängsättning som styrs av nationella kriterier för bredbandsutbyggnad

Läs mer om möjligheter och villkor på Jordbruksverkets webbplats.  

 

Byanätsforum

Byanätsforum är en organisation för lokala bredbandsnät och där kan du söka råd och stöd kring bredbandsutbyggnad.

Läs mer om byanätsprocessen här: Byanätsforum

Ansökningskartan

Post och Telestyrelsen (PTS) har lanserat en ansökningskarta med rubriken ”Bygga med stöd” (http://www.bredbandskartan.se). 

Denna karta kan användas som bilaga till ansökan om stöd.

Tänk på att bifoga alla bilagor till ansökan direkt på Jordbruksverkets webbplats.

Den digitala ansökan för 2014-2020 finns här:

Ett bra serviceutbud har i många fall stor betydelse när människor väljer bostadsort. Att det finns livsmedelsbutik och servicefunktioner som bank, apotek och bredband ökar möjligheten till utveckling av bygden. Att det finns kultur- och fritidsaktiviteter påverkar också hur attraktiv en bygd är.

 

 

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för landsbygdsprogrammet.

Kontakta oss

Indi Persson
Handläggare bredbandsstöd
Avdelningen för landsbygdsutveckling
010-224 93 30
indi.persson@lansstyrelsen.se

Ibland är det svårt att nå oss på telefon. Skicka gärna e-post istället så ringer vi upp dig.

 Hur du ansöker

Ansökan om stöd till bredband på landsbygden lämnas till Länsstyrelsen i Västmanland.

Länk till elektronisk ansökan om projektstöd

Observera att du vanligtvis behöver samråda med Länsstyrelsen om bredbandsförläggningen påverkar natur- eller kulturmiljöer.

Klicka här för att läsa om samråd.

 Content Editor

Maarit Nurkkala
Regional bredbandskoordinator
Telefon 021-481 82 81
Epost:maarit.nurkkala@
regionvastmanland.se

Lars Eriksson
Regional bredbandskoordinator