Bidrag till byggnadsvård 

Länsstyrelsen erbjuder möjlighet att ansöka om bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, s k byggnadsvårdsbidrag. Bidraget är till för att stödja bevarandet av byggnader, parker och trädgårdar och andra anläggningar som har högt kulturhistoriskt värde.

Foto, detalj av tak
Detalj av skadat tak

Inför 2015 erbjuder länsstyrelsen två olika bidrag till byggnadsvård. Ett för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och ett för ekonomibyggnader.

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2015.

Du som äger kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan  söka bidrag till vård och upprustning. Det kan gälla att bevara byggnadsdetaljer som är viktiga för att förstå en byggnads historia t.ex. utsmyckningar av fasaden. Ibland är det viktigt att använda traditionella material som linoljefärg eller byggnadsteknik, vilket kan innebära en merkostnad. För detta kan du söka bidrag liksom till kostnaden för konservatorer och hantverkare med specialkompetens. 

Stödet till ekonomibyggnader är för dig som äger eller förvaltar en ekonomibyggnad som kräver mindre åtgärder (t ex reparera tak, byta syllstockar, renovera fönster mm). För det kan du söka bidrag på maximalt 20.000 kr, förutsatt att du själv går in med minst 50 % av åtgärdens kostnad. Länsstyrelsen kommer även kommande år att ge 1-2 st större ekonomibyggnader stöd. Där är bidragsgränsen maximalt 75 000 kr om medfinansieringen är 50 %.

Länsstyrelsen kommer för år 2015 att prioritera ansökningar som är kompletta med undertecknad bidragsblankett, arbetsbeskrivning samt offerter för arbetet. 

Kontakta oss

Cecilia Lagerfalk-Rooth
Cecilia punkt Lagerfalk-Rooth snabela lansstyrelsen punkt se¤Cecilia punkt Lagerfalk-Rooth snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249303
Elisabeth Ek
Elisabeth punkt Ek snabela lansstyrelsen punkt se¤Elisabeth punkt Ek snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249244
Kicki Söderback
kicki punkt soderback snabela lansstyrelsen punkt se¤kicki punkt soderback snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249358