Byggnadsvård - Aktuella projekt 

Länsstyrelsen i Västmanlands län driver varje år flera olika byggnadsvårds projekt.

Byggnadsvårdsprojekten har mycket olika karaktär allt från att ruinvård till modernism. På understående rubriker kan du läsa om ett axplock av projekten.