Stöd till solceller

Du kan söka stöd för att installera alla typer av elnätsanslutna solceller. Syftet med stödet är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet genom att skapa intresse för solceller i den byggda miljön.

Det är viktigt att åtgärderna utförs i tid för att kunna få del av pengarna. Bristen på pengar gör att vi är restriktiva med att förlänga tidsramarna i beslut.

Vem kan söka?

Stödet riktas till alla typer av aktörer, det vill säga såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Hur stort är stödet?

Hur stort är stödet? Från och med den 1 januari 2018 gäller att stöd lämnas med 30 % till samtliga aktörer. Stödet beräknas på hela kostnaden för installationen. Maximalt kan du få stöd med 1,2 miljoner kronor per solcellssystem och högst 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Arbetet ska vara slutfört senast den 31 december 2019.

Kan bidraget kombineras med ROT-avdrag?

Nej.

När kan du söka?

Om du som sökande är ett företag får du inte påbörja arbetet innan du ansöker om stöd. Övriga sökande måste inkomma med en ansökan om stöd inom sex månader från det att arbetet påbörjades. Arbetet måste vara slutfört den 31 december 2019.

Ansöka & e-legitimation

Ansökan görs på särskild blankett som finns på Energimyndighetens webbplats. Ansökan kan även göras elektroniskt. För att kunna använda den elektroniska blanketten behöver du ha e-legitimation.

Ansökningsblanketter och ytterligare information om stödet hittar du på Energimyndighetens webbplats