Kattprojektet 2006-2007 i Västmanlands län

Löpnummer:
2007:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
42
Rapporten är resultatet av det arbete som Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna (dåvarande tillsynsmyndigheter inom djurskyddsområdet) gjorde. Syftet var att sammanställa vad som gäller samt att utarbeta riktlinjer och handlingsplaner för handläggning av olika typer av ärenden som rör katter. Sedan rapporten publicerades har det hänt mycket inom området och delar av rapporten är därför inaktuell. Exempelvis ligger all djurskyddskontroll som tidigare bedrevs av kommunerna nu inom Länsstyrelsens ansvarsområde. För mer information om nu gällande regler, riktlinjer m.m., kontakta Länsstyrelsen.
Kommentar: