Länsstyrelsens rapportserie 2002

Översikt över alla rapporter publicerade år 2002. 
Rapport 2002:01 Köpingsån och Köpingsviken - En långtidsutvärdering av recipientkontrollens mätningar
Rapport 2002:01 Siffror om utbildning i Västmanlands län 2002
Rapport 2002:02 Svartån - En långtidsutvärdering av recipientkontrollens mätningar mellan åren 1980-2000
Rapport 2002:04 Fakta om kvinnor och män i Västmanland 2002
Rapport 2002:05 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i Skinnskatteberg
Rapport 2002:06 Statistikrapport LVU och LVM i Västmanlands län 2001
Rapport 2002:07 Årsrapport 2001 Socialtjänsten i Västmanlands län
Rapport 2002:08 Asköviken Limnologisk undersökning 2001
Rapportens bilagor
Rapport 2002:09 Lavar i Färnebofjärdens Nationalpark
Rapport 2002:10 Inventering av grova ekar i Färnebofjärdens Nationalpark
Rapport 2002:11 Företagsstatistik i Västmanlands län 2002
Rapport 2002:12 Företagsstöd (1998) - en uppföljning
Rapport 2002:13 Grundvatten i Västmanlands län
Rapport 2002:14 Ej verkställda domar och beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL i Västmanlands län 2002
Rapport 2002:15 RUM-katalogen Regionalt underlagsmaterial för Västmanlands län
Rapport 2003:16 Kommunernas alkoholhandläggning
Rapport 2002:17 Anmälningar enligt 14 kap 2 § Socialtjänstlagen "Lex Sarah" i Västmanlands län år 2001
Rapport 2002:18 Länsstyrelsens tillsyn - en kartläggning av tillsynens omfattning och innehåll
Rapport 2002:19 Asköviken Förutsättningar för en "Blå Bård" 2002
Rapport 2002:20 Test av inventeringsmetodik för mossetallskog i Västmanlands län

Pdf-dokument

Ikon för pdf, illustration

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Reader, som du kan ladda hem gratis från Adobes webbplats.

Ladda hem Adobe Reader

Sökning rapporter

Hittar du inte rapporten du söker? Gå till söksidan för rapporter.