Fiskenytt nr 6 

Löpnummer:
Publiceringsår:
2010 
Sidantal:
Ett nyhetsblad med målsättning att ge saklig och informativ information om aktuella fiskevårdsfrågor och andra fiskeområden som kan ha ett allmänt intresse.