Publikationer 

Här finner du publikationer av olika slag från Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Urval: Djur & natur, Hotade växter och djur, Broschyrer/foldrar, 2011Rensa urval
Din sökning gav 1 träffar
  • Information om mistel

    Informationsblad om mistel som beskriver artens biologi och utbredning, vilket skydd den har, vad man ska tänka på vid skötsel av naturområden där det växer mistel och vad som gäller vid detaljplaneläggning Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

    Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

    Ämnesområde Hotade växter och djur, Planfrågor

    Informationsblad om mistel (1 MB)

Träffar per publikationstyp