Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län 

Länsstyrelsens högste chef är sedan 1 juni 2009 Ingemar Skogö då han tillträdde landshövdingetjänsten.

Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län
Ingemar Skogö

Landshövdingen utses av regeringen normalt för sex år med möjlighet till förlängning. Ingemar Skogö har fått förlängt förordnande till december 2014. 

Ingemar Skogö är född 1949 i Tranås. Ingemar Skogö var innan han tillträdde landshövdingetjänsten generaldirektör för Vägverket. Han har tidigare även varit generaldirektör för Luftfartsverket, statssekreterare vid kommunikations-departementet och stadsdirektör.

Kontakta landshövdingen

Ingemar Skogö
Landshövding
Tfn 010-224 90 00

Sandra Colliander-Nelson
Länsledningens sekreterare
Tfn 010-224 92 38
Mobil: 070-335 69 25

 

Landshövdingens kalender

Axplock ur Landshövdingens kalender

Landshövdingar

I Västmanlands län har vi haft 33 landshövdingar med Ingemar Skogö som tillträdde som landshövding den 1 juni 2009.

Tidigare landshövdingar i Västmanlands län