Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Landshövding Minoo Akhtarzand Foto: Pia NordlanderMinoo Akhtarzand är landshövding i Västmanlands län sedan den 1 februari 2016. Minoo är civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Senast arbetade hon som landshövding i Jönköpings län. Under åren har Minoo arbetat som länsarbetsdirektör i Uppsala län, varit generaldirektör vid Banverket och haft ledande befattningar - bland annat som dotterbolagschef och affärsansvarig inom Vattenfall.

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Länsråd Ulrica Gradin Foto: Pia NordlanderUlrica Gradin är länsråd i Västmanlands län sedan den 11 januari 2016. Ulrica är civilekonom från Mitthögskolan i Sundsvall. Hon har arbetat en stor del av sitt yrkesliv med krisberedskap, civilt försvar samt styrning och ledning. Tidigare var hon bland annat överdirektör på Pliktverket i Karlstad.