Landshövding och länsledning 

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov. Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Håkan Wåhlstedt - landshövding i Västmanlands län sedan 30 januari 2015

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Rekrytering av nytt länsråd pågår

 

Kontakta oss

Sandra Colliander-Nelson
Sekreterare
Staben
sandra punkt colliander-nelson snabela lansstyrelsen punkt se¤sandra punkt colliander-nelson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249238
070-3356925

Landshövdingens kalender

Axplock ur Landshövdingens kalender