Jobba hos oss 

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Lediga jobb på Länsstyrelsen i Västmanlands län

Kontakta oss

Gunnel Ek-Lundqvist
Personalchef
Enheten för Stöd och utveckling
Gunnel punkt Ek-Lundqvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunnel punkt Ek-Lundqvist snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249246
Marine Karlsson
Enheten för Stöd och utveckling
Marine punkt Karlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Marine punkt Karlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2249292

Ansökningshandlingar

Länsstyrelsen returnerar inga ansökningshandlingar efter avslutat rekryteringsärende. Den som önskar sina handlingar åter ska höra av sig till Personalfunktionen.