Diarium

Dataskärm med diariesystem

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.

Här kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.

Länsstyrelsernas diarier

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.


Via Länsstyrelsernas diarier får du tillgång till ärenden som är registrerade från och med den 8 juni 2011. Länsstyrelserna började successivt på att byta system för ärenderegistrering hösten 2010. Den 2 januari stängde vi den gamla tjänsten Diarium Utsidan eftersom det inte kommer publiceras någon ny information där. 

Vill du ha en komplett diarielista vänd dig direkt till Länsstyrelsen.